Category Archives: IT

JIRA program do automatyzacji procesów w firmie

Organizacje wdrażają systemy do zarządzania procesami z różnych powodów, jednak główną bodźcem jest większa konkurencja w świecie dzisiejszej gospodarki. Większość przedsiębiorców jest zmuszona do pozostania konkurencyjnym poprzez poprawę oferty i osiągnięcie większej wydajności, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów ogólnych i przyspieszeniu procesów biznesowych. Zarówno małe, jak i ogromne firmy oczekują na korzyści płynące z BPM. Zarządzanie procesami biznesowymi pomaga organizacjom nastawionym na ogólnoświatową konkurencję, pomagając liderom i organizacjom poprawić wydajność poprzez szeroki wachlarz elementów, takich jak: analiza, właściwy projekt, staranne obserwowanie i sterowanie oraz modyfikacja procesów biznesowych. Wszystkie te produkty są produktami BPM, zapewniając organizacjom różne korzyści.
Continue reading